تبلیغات
مهدویت - سرنوشت افراد غیر مسلمان مثل ادیسون

سرنوشت افراد غیر مسلمان مثل ادیسون و غیره كه به بشریت خدمت كرده‌اند در قیامت چگونه است ؟

اولا: دلیلی‌ نیست‌ كه‌ اینها به‌ جهنم‌ می‌روند؟ جهنم‌ مخصوص‌ كسانی‌است‌ كه‌ از روی‌ علم‌ و عمد با حق‌ و حقیقت‌ مخالفت‌ نموده‌ و یا با امكان ‌شناخت‌ و پیروی‌ راه‌ حق‌ از آن‌ سرباز زده‌اند. لیكن‌ ما نمی‌دانیم‌ اینها جزو كدامین‌ دسته‌ هستند.

ثانیا: پاداش‌ هر كس‌ متناسب‌ با انگیزه‌هایی‌ است‌ كه‌ براساس‌ آن‌ تلاش‌ نموده‌ و خواستهایی‌ كه‌ در جستجوی‌ آن‌ بوده‌. بنابراین‌ اگر ادیسون‌ و... برای‌ رضای‌ خدا و خدمت‌ به‌ خلق‌ او تلاش‌ نموده‌ پاداش‌ آنها با خداست‌ ولی‌ اگر هدفشان‌ اشتهار، نام‌آوری‌ و... باشد در واقع‌ برای‌ خدا وآخرت‌ خویش‌ كاری‌ نكرده‌ تا خداوند به‌ ایشان‌ پاداشی‌ دهد؛ بلكه‌ پاداششان‌ همان‌ اشتهار و نام‌آوری‌ خواهد بود. همچنانكه‌ در این‌ دنیا پاداش‌ عمل‌ هر كسی‌ به‌ عهده‌ كسی‌ است‌ كه‌ برای‌ او كار كرده‌ نه‌ دیگری‌.

ثالثا: خدمات‌ علمی ‌و تكنیكی‌ خدمت‌ صرف‌ نیست‌ بلكه‌ دو وجهی‌ است‌ و در پناه‌ آن‌ هزاران ‌خیانت‌ و بلا برای‌ بشریت‌ نیز پدید می‌آید. در این‌ جا ممكن‌ است‌ گفته‌ شود كه‌ مخترع‌ و دانشمند مسئول‌ این‌ امور نیست‌ زیرا قصد او خدمت‌ است‌ و بس‌. گوئیم‌ البته‌ در مواردی‌ چنین‌ است‌ لیكن‌ از این‌ جا همان‌ نكته‌ پیش‌ به‌ دست‌ می‌آید كه‌ ملاك‌ ارزش‌ كار دانشمند همان‌ نیات‌ و مقاصد اوست‌ و اسلام‌ بر این‌ مساله‌ تاكید ورزیده‌ «كه‌ اعمال‌ آدمیان‌ براساس‌ نیاتشان‌ محاسبه‌ می‌شود».

رابعا: تصور عامیانه‌ و خام‌ این‌ است‌ كه‌ ابتكارات‌، اختراعات‌ و پیشرفتهای ‌علمی‌ را تماما منسوب‌ به‌ شخص‌ مخترع‌ و دانشمند می‌دانند در حالی‌ كه‌ این ‌نگرش‌ هم‌ از چشم‌ انداز جامعه‌ شناسی‌ علم‌؛ نادرست‌ است‌ و هم‌ از نظر دینی‌.

الف. از نظر جامعه‌ شناسی‌ علم‌ علم‌ هویتی‌ جمعی‌ و تاریخی‌ دارد و رشد آن‌ متعلق‌ به‌ تمام‌ بشریت‌ و همه‌ ادوار است‌؛ یعنی‌، عوامل‌ گوناگونی‌ در پویایی‌ آن‌ نقش‌ داشته‌ و زمینه‌های‌ ایجاد جرقه‌ای‌ در ذهن‌ دانشمند را پدید می‌آورد و تلاشها و مطالعات‌ شخص‌ دانشمند جزئی‌ از هزاران‌ مقوله‌ موثر در رشد دانش‌ است‌.

ب. در چشم‌ انداز دینی‌ نیز عوامل‌ اشاره‌ شده‌ در بالا خلاقیت‌ ذهنی‌ عالم‌ و مبتكر توان‌ و اراده‌ وی‌ و هر امر موثر دیگر همه‌ و همه‌ از آن‌ خداوند است‌ و اگر او استعداد كافی‌، سلامت‌ و دیگر شرایط‌ لازم‌ را در اختیار وی‌ قرار ندهد به‌ نتیجه‌ای‌ نخواهد رسید. البته‌ این‌ نافی‌ اختیار و تلاش ‌خود شخص‌ نیست‌، لیكن‌ باید توجه‌ داشت‌ كه‌ جهت‌ انتساب‌ این‌ امور به ‌خداوند بسیار قوی‌تر از جهت‌ انتساب‌ به‌ شخص‌ عالم‌ است‌.