تبلیغات
مهدویت - وجود سیصد و سیزده نفر

 

آیا وجود سیصد و سیزده نفر فرد مؤمن برای یاری امام زمان برای ظهور ایشان كافی است؟

 

 

این تصور، درست نیست كه شرط ظهور امام زمان، فقط این است كه‌313 نفر یاور برای حضرت فراهم شوند؛ زیرا یكی از شرایط ظهور آن حضرت فراهم شدن 313 یاور است. اما شرایط دیگری هم وجود دارد مثلاً امام مهدی(ع) در حدیثی فرموده‌اند: «اگر شیعیان ما با هم متحد بودند و از گناهان دوری می‌كردند و ... فیض حضور در كنار ما نصیبشان می‌شد و از دیدار ما محروم نمی‌شدند.» یكی دیگر از شرایط ظهور آن حضرت، آمادگی جهانی است؛ یعنی، جهانیان تمام مكاتب غیر اسلامی را تجربه كنند و ببینند هیچ‌كدام نمی‌توانند مشكلات بشریت را حل كنند، بنابر این سرشان به سنگ بخورد و منتظر آمدن یك مرد الهی و آسمانی ( امام زمان) باشند تا وقتی آمد قدرش را بدانند و تنهایش نگذارند.

پس فراهم شدن 313 یاور به تنهایی برای ظهور كافی نیست؛ بلكه همة شرایط باید فراهم شود. اگر همة شرایط فراهم گردیده، آن وقت امام(ع) ظهور می‌كنند.

باید به این نكته نیز توجه داشت كه 313 یاور مخصوص امام(ع)، افرادی‌اند كه از نظر معنوی و اخلاقی بسیار بلند مرتبه هستند و به این دلیل لیاقت آن را پیدا كرده‌اند كه جزء یاوران مخصوص امام مهدی(ع) باشند. بنابراین اگر كسی نتوانست جزو آنها باشد، به این معنا نیست كه او آدم بدی است؛ بلكه یاران مخصوص آن حضرت مقامات خیلی بلندی دارند. به عنوان مثال اگر در مدرسه بگویند هر كس نمرة 20 گرفت، جایزه می‌گیرد، حال آیا افرادی كه 19 یا 18 گرفته‌اند شاگردان تنبلی هستند؟ خیر. در مورد یاوران امام(ع) هم اگر كسانی نتوانستند آن قدر خوب باشند كه جزو 313 یار امام(ع) باشند،نمی‌توان نتیجه گرفت پس آدم‌های بدی هستند.