تبلیغات
مهدویت - در مورد استخاره با قرآن و تسبیح توضیح دهید؟

در مورد استخاره با قرآن و تسبیح توضیح دهید؟

استخاره‌ با تسبیح‌ مأثور و استخاره‌ با قرآن‌ مجرب‌ است‌. گفتنی‌ است ‌استخاره‌؛ یعنی‌، طلب‌ خیر نمودن‌. در روایاتی‌ از اهل‌ بیت‌(ع‌) مردم‌ ترغیب‌ به‌ استخاره‌ شده‌اند، این‌ استخاره‌ در شروع‌ هر كار و تصمیم‌ از خداوند طلب‌ خیر نمودن‌ است‌، در حقیقت‌ استخاره‌ به‌ این‌ معنا یك‌ نوع‌ دعاست‌ كه‌ بنده‌ هنگام‌ آغاز هر كاری‌ آن‌ را می‌تواند انجام‌ دهد. برای‌ نمونه‌ به‌ روایت‌ زیر توجه‌ كنید: امام‌ صادق‌(ع‌) فرمودند: زمانی‌ كه‌ تصمیم‌ برای‌ انجام‌ كاری‌ گرفتی‌ با كسی‌ مشورت‌ ننما. تا اینكه‌ با خدای‌ خویش‌ مشورت‌ نمایی‌. پرسیدم‌: چگونه ‌با پروردگار مشورت‌ نمایم‌؟ فرمود: صد مرتبه‌ می‌گویی «استخیر الله‌» آن‌ گاه‌ با مردم‌ مشورت‌ نما خداوند خیر تو را بر زبان‌ هر كسی‌ كه‌ بخواهد جاری‌ خواهد ساخت[بحار ج‌ 91 صفحه‌ 253]. اما آنچه‌ كه‌ امروز به‌ عنوان‌ استخاره‌ مشهور است‌ در حقیقت‌ نوعی‌ قرعه‌ محسوب‌ می‌شود كه‌ فرد متحیر از آن ‌بهره‌ می‌جوید. این‌ موضوع‌ نیز در برخی‌ از روایات‌ همانند روایت‌ جلد 91 صفحه‌ 232 بحار الانوار به‌ صراحت‌ مطرح‌ شده‌ است‌. البته‌ این‌ نكته‌ را باید یادآور شد كه‌ به‌ نظر تمامی‌ علمای‌ دین‌ و صاحب‌ نظران‌ استخاره‌ از ادله‌ شرعی‌ نیست‌؛ یعنی‌، عمل‌ بر طبق‌ آن‌ هیچ‌ الزام‌ دینی‌ ندارد. بنابراین‌ مخالفت‌ با استخاره‌ اشكال‌ شرعی‌ ندارد. خصوصا كه‌ اغلب‌ استخاره‌ های‌ مصطلح‌ كه‌ مردم‌ انجام‌ می‌دهند به‌ مورد و بجا نیست‌. زیرا تا عقل‌ و خرد و مشورت‌ با افراد ذی‌ صلاح‌ حكمی‌ و قضاوتی‌ داشته‌ باشد نوبت‌ به‌ استخاره‌ نمی‌رسد. لذا اگر مقتضای‌ استخاره‌ در تضاد با یكی‌ از احكام‌ شرع‌ و وظایف‌ مكلف‌ باشد مسلما هیچ‌ گونه‌ اعتباری‌ ندارد. مانند اینكه‌ شخصی‌ استخاره‌ كند نماز بخواند یا نه‌ و استخاره‌ بد بیاید و یا استخاره‌ كند كار حرامی‌ را انجام‌ دهد و خوب‌ بیاید از این‌ رو استخاره‌ در صورت‌ تضاد با احكام‌ شرعی‌ هیچ‌ اعتباری‌ ندارد. در صورت‌ متضاد نبودن‌ نیز عمل‌ بر طبق‌ آن‌ واجب‌ نیست‌