تبلیغات
مهدویت - آیا بین غروب و مغرب شرعی فرقی وجود دارد؟

آیا بین غروب و مغرب شرعی فرقی وجود دارد؟

بین‌ غروب‌ و مغرب‌ فرق‌ هست‌ «غروب‌» آن‌ است‌ كه‌ قرص‌ خورشید از افق‌ محو شود؛ ولی‌ مغرب‌ آن‌ است‌ كه‌ سرخی‌ طرف‌ مشرق‌ تا بالای‌ سر انسان‌ برسد. بنابر این‌ حدوداً بین‌ غروب‌ و مغرب‌ 15 الی‌ 20 دقیقه‌ اختلاف ‌هست.