تبلیغات
مهدویت - یک سؤال

سؤال:نماز چگونه در بهبود اجتماع و فرهنگ و سیاست یك كشور مؤثر است؟

جواب:به‌ طور خلاصه‌ باید بگوییم‌ گرچه‌ نماز چیزی‌ نیست‌ كه‌ آثار فردی‌ واجتماعی‌ آن‌ بر كسی‌ پوشیده‌ باشد ولی‌ با دقت‌ در متون‌ آیات‌ و روایات‌ اسلامی‌ آدمی‌ را به‌ ریزه‌ كاریهای‌ بیشتری‌ رهنمون‌ می‌گرداند.
روح‌، اساس‌، هدف‌ و نتیجه‌ نماز همان‌ یاد خداست‌ و یاد خدا، یكی‌ از آثار فردی‌ و اجتماعیش‌ در هم‌ شكستن‌ خودبینی‌ و كبر و غرور و برتری‌ جویی‌ است‌ كه‌ بواسطه‌ غرق‌ شدن‌ در زندگی‌ مادی‌ و لذائذ زود گذر مردم‌ و جامعه ‌هدف‌ آفرینش‌ را فراموش‌ می‌كنند. كه‌ این‌ منشأ بیشتر ناهنجاریهای‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌ مثل‌ قتل‌، غارت‌، رشوه‌گیری‌، بی‌بندوباری‌ و خلاصه‌ ذلت‌ و خواری ‌در برابر انسانهای‌ فاسد داخلی‌ و خارجی‌ را به‌ همراه‌ دارد كه‌ حتی‌ حاضر است‌ برای‌ گذراندن‌ چند روزة‌ دنیا در برابر قدرتهای‌ بزرگ‌ به‌ هر پستی‌ و خواری‌ تن‌ دهد و كاملاً از هویت‌ و انسانیت‌ خویش‌، قالب‌ تهی‌ نماید.
چه‌ زیبا مولای‌ متقیان‌ علی‌(ع‌) فرمود: «فرض‌ الله‌ الایمان‌ تطهیراً من‌ الشرك‌ و الصلاة‌ تنزیهاً عن‌ الكبر؛ شناخت‌ و ایمان‌ به‌ خدا را وسیله‌ پاكسازی‌ جامعه‌ از شرك‌ و نماز را وسیله‌ پاكسازی‌ از كبر و غرور كه‌ منشأ تمام‌ پستی‌های‌ یك‌ ملت ‌است‌ واجب‌ فرموده‌ است.» نماز، دعوت‌ به‌ پاكسازی‌ زندگی‌ فردی‌ و اجتماعی‌ و رعایت‌ حقوق‌ دیگران‌ می‌كند؛ زیرا از شرایط‌ صحت‌ نماز؛ مكان‌ نماز گزار، لباس‌ نماز گزار، فرشی‌ كه‌ بر آن‌ نماز می‌خواند، آبی‌ كه‌ با آن‌ وضو گرفته‌ یا غسل‌ می‌كند و خلاصه‌ محلی‌ كه‌ در آن‌ غسل‌ و وضو انجام‌ می‌شود باید از هر گونه‌ غصب‌ و تجاوز به‌ حقوق‌ جامعه‌ پاك‌ باشد پس‌ نماز در برگیرندة‌ پاكسازی‌ مادی‌ جامعه‌ نیز می‌شود.
یكی‌ دیگر از آثار نماز این‌ است‌ كه‌ موجب‌ فراهم‌ آوردن‌ بخش‌ مهمی‌ از اقتصادافراد جامعه‌ است‌؛ مثلاً در روایات‌ تصریح‌ شده‌: نماز كسی‌ كه‌ زكات‌ اموال‌ خود را به‌ مستمندان‌ و فقیران‌ جامعه‌ نمی‌دهد قبول‌ نخواهد بود...
از آثار دیگر نماز روح‌ نظم‌ و انضباط‌ در جامعه‌ اسلامی‌ است‌ كه‌ تقویت‌ می‌شود چرا كه ‌دقیقاً باید در اوقات‌ معینی‌ انجام‌ گیرد كه‌ تأخر و تقدم‌ آن‌ موجب‌ بطلان‌ نماز است‌ و رعایت‌ آن‌ پذیرش‌ انضباط‌ را در برنامه‌های‌ زندگی‌ رواج‌ می‌دهد.
دیگر اینكه‌ نماز یك‌ حالت‌ همگرایی‌ و وحدت‌ و همبستگی‌ با شكوه‌ در برابر نیروهای‌ طبیعی‌ كشورهای‌ جهان‌ و هم‌ در برابر نیروهای‌ درونی‌ ذات‌ خود انسان‌ ایجاد می‌كند و برای‌ اینكه‌ بتواند در برابر عوامل‌ مخرّب‌ و منحرف‌ ویرانگر آشكار و پنهان‌ مقاومت‌ كند نیاز به‌ یار و مددكاری‌ دارد كه‌ همه‌ ملت ‌مسلمان‌ خود را در زیر چتر پروردگار قرار داده‌ و با جمله «ایاك‌ نعبد و ایاك‌ نستعین‌» اعتراف‌ به‌ عبودیت‌ و بندگی‌ كرده‌ و برای‌ یاری‌ از خدای‌ خود درخواست‌ كمك‌ می‌جویند. بخصوص‌ نماز جماعت‌ و جمعه‌ كه‌ موجب ‌تقویت‌ روح‌ برادری‌ و ایثار یك‌ ملت‌ می‌گردد و بهترین‌، پاك‌ترین‌ و كم‌خرجترین‌ اجتماعات‌ دنیاست‌ و نوعی‌ دید و بازدید مجانی‌ و آگاهی‌ از مشكلات‌ و نیازهای‌ یكدیگر و زمینه‌ساز تعاون‌ اجتماعی‌ بین‌ آحاد ملت ‌مسلمان‌ است‌.
آثار سیاسی‌ نماز ـ به‌ خصوص‌ جماعت‌ ـ نشان‌ دهندة‌ قدرت‌ مسلمین‌ و الفت‌ بین‌ دلهاست‌، تفرقه‌ها را می‌زداید. بیم‌ در دل‌ دشمنان‌ ایجاد می‌كند و خار چشم‌ بدخواهان‌ است‌.
آثار اخلاقی‌ و فرهنگی‌ نماز این‌ است‌ كه‌امتیازات‌ موهوم‌ خیالی‌ صنفی‌، نژادی‌، زبانی‌، مالی‌؛ همه‌ و همه‌ كنار می‌رود و صفا و صمیمیت‌ و نوع‌ دوستی‌ در دلها زنده‌ می‌شود و ملت‌ با دیدار یكدیگر در صف‌ عبادت‌ احساس‌ دلگرمی‌ می‌كنند.