تبلیغات
مهدویت - سؤالی دیگر

سؤال:نماز چه نقشی در اصلاح جامعه دارد؟

جواب:نماز از نظر اجتماعی، تاثیرات زیادی بر اصلاح جامعه دارد. نماز موجب نظم و انضباط نمازگزاران، وحدت و همدلی مسلمین، از بین رفتن فساد و تباهی جامعه و پاك‌سازی معنوی محیط می‌شود. نماز سازنده و تعالی بخش انسان و فراهم آورنده محیطی پاك و دینی است.
خواندن نماز علاوه بر آنكه انجام یك دستور واجب الهی است، خود مانع از ارتكاب زشتیها، خلاف‌ها و گناهان دیگران است و جامعه را از وجود بسیاری از مفاسد و منكرات پاك می‌كند و قانون و فرهنگ توحیدی را حاكم می‌سازد.
بر این اساس مقررات اجتماعی و اصول انسانی و اخلاقی به وسیله خانواده‌هایی كه با نماز و مسجد سر و كار دارند، بیشتر رعایت می‌شود.
همچنین نماز كاركرد مهم تربیتی و اجتماعی دارد. نظافت و طهارت لباس و بدن، غصبی نبودن لباس و محل نماز، وقت‌شناسی و ... از شرایط صحت نماز است و نمازگزار واقعی، طبق آیات 19 تا 35 سوره معارج، كسی است كه: «نمازش ترك نشود؛ قسمتی از اموال خود را متعلق به بینوایان و محرومان بداند؛ روز جزا را باور داشته باشد و خود را از عذاب پروردگار ایمن نداند؛ دامان خود را از شهوت‌رانی پاس نگه دارد؛ و به امانت‌ها و پیمان خود وفادار باشد؛ برای حفظ حقوق مردم نترسد و برای شهادت قیام كند». علاوه بر این شعارهای متن نماز، خود سازنده و تربیت كننده فرد و اجتماع است. نماز روح انضباط را در انسان تقویت می‌كند؛ چرا كه دقیقاً باید در اوقات معینی انجام گیرد كه تأخیر و تقدم آداب و احكام آن، موجب بطلان نماز می‌شود.[تفسیر نمونه، ج16، ص289]
رسول خدا(ص) فرمود: «كسی كه نماز را سبك شمارد، شفاعت من شامل حال او نمی‌شود».[الكافی، ج 6، ص 400]