تبلیغات
مهدویت - یاران امام زمان

 

 

چه كنیم تا از یاران امام زمان هنگام ظهور ایشان باشیم؟

 

 

باید به وظیفه خود عمل كنید؛ در زمان غیبت وظایف گوناگونی برای شیعه ذكر شده است،

 

 از جمله:

 

تلاش در جهت شناخت هر چه بیشتر و بهتر امام زمان (عج).1

2. تكاپو و كوشش در جهت زمینه‌سازی ظهور آن حضرت، این مهم از راه‌های زیر میسر است

الف. خودسازی و دیگر سازی.

ب. شناخت و شناساندن امام زمان(عج)، اهداف والای آن حضرت، نقش بزرگ تاریخی و ارمغان الهی ایشان به جهان بشریت.

پ. شناخت و معرفی هر چه بهتر اسلام به جهانیان.

تلاش و جهاد در جهت دفاع از اسلام و حفظ كیان اسلامی.3

پیروی از نائبان امام عصر(عج) یعنی عالمان و فقیهان عادل و شایسته.4

دعا برای فرج آن حضرت.5

دعا و صدقه دادن برای سلامتی آن حضرت.6

اهدای ثواب اعمال نیك مانند تلاوت قرآن و ... برای آن حضرت نیز مستحب و ستوده است.