تبلیغات
مهدویت - بلای جانسوز عصر ما غیبت نیست،غفلت است

 

حال و روز شیعه در این عصر از دو وجه بیرون نیست.یا امام زمان(عج)رامقتدای خویش میداند

 یا نمیداند.

شیعه اگر گمان کند که حبیب و نجات بخشی جز او در عالم هست،خطا کرده است.

شیعه اگر در حضور آب دل به سراب میسپارد،چگونه نام خود را شیعه میگذارد؟

شیعه بهتر از هر کس میداند که میزان و معیار محبت،امام هست و هر

محبتی در راستای محبت امام معنا میشود.

شیعه اگر مدعی است مرید و عاشق آن حضرت است،این حال و روز با عشق سر سازگاری

ندارد.

کدام عاشقی بی یاد معشوق میتواند زندگی کند؟

کدام عاشقی یک لحظه بی خاطره معشوق سر می کند؟

کدام عاشقی هر از گاه به یاد معشوق می افتد ومحبوب را در ردیف دیگر امور روزمره خویش

می بیند؟

کدام عاشق هجران کشیده ای خورد و خوراک و خواب و لذت میفهمد؟

این اوج بی معرفتی عاشق نیست که بداند و بشنود که معشوق  به شادی

او شاد میشود ، با اندوه او غمگین می گردد، مریضیش محبوب را بیمار میکند،

 هر گاه دست به دعا بردارد معشوق آمین گوید و آن زمان که سکوت کند،

 محبوب برایش و به جایش دعا می کند،و او سر از پای نشناسد و قال تهی نکند؟

اری بلای جانسوز عصر ما غیبت نیست، غفلت است.

او غایب نیست پرده بر چشمهای ماست.

تا آن زمان که چشم به ابواب چندگانه داریم،دستمان به دامان امام نمیرسد.

بعضی امام را طلب می کنند اما نه به خاطر امام،بلکه برای رسیدن به حاجات خویش.

آنچه ما را از زیارت امام محروم می کند،غیبت امام نیست،غفلت ماست.

بر گرفته از نوشته سید مهدی شجاعی